Mitä sinä tykkäät tehdä? Missä asioissa sinä olet lahjakas?

 

Jokainen ihminen on saanut Luojalta runsaasti lahjoja. Itse asiassa kaikki mitä meillä on, on Jumalan lahjaa, myös vanhemmilta perityt ominaisuudet. Jumalan antamia lahjoja voimme käyttää lähimmäisen parhaaksi, itselle iloksi ja Jumalan kunniaksi.

 

Suurilla säveltäjillä, J. S. Bachilla ja G. F. Händelillä, oli tapana laittaa sävellyksensä yhteyteen kirjaimet SDG. Tämä on lyhennys latinan kielen sanoista soli Deo Gloria, suomeksi yksin Jumalalle kunnia. Bach ja Händel halusivat töillään antaa kunnian Jumalalle. Samalla he antoivat ja edelleenkin antavat hienoja musiikkielämyksiä toisille. Varmasti he saivat iloa myös itselle.

 

Tänään on 2. sunnuntai loppiaisesta. Päivän Raamatun kohdassa (Room. 12:6-16) apostoli Paavali kannustaa mm. palvelemaan, rohkaisemaan, opettamaan, osoittamaan lähimmäisenrakkautta ja auttamaan - sen mukaan kuin on lahjoja. Paavali vertaa seurakunnan toimintaa ihmisruumiiseen. Kuten ruumiissa on erilaisia jäseniä erilaisine tehtävineen, myös erilaisin lahjoin varustetut kristityt ovat Kristuksessa yksi ruumis.

Seurakunnassa tarvitaan monenlaisia ihmisiä ja monenlaisia lahjoja. Erilaisilla lahjoilla varustetut täydentävät toisiaan. Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, sillä Pyhä Henki siunaa lahjat ja lahjojen käyttäjät.

Jos koet, että sinulla on halua ja aikaa toimia kotiseurakunnassa, ota rohkeasti yhteyttä johonkin työntekijään tai kysele muilta vapaaehtoisilta eri mahdollisuuksista. Iisalmen seurakunnan vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua myös netin kautta (www.suurellasydamellaiisalmi.fi). Vapaaehtoistoiminta voi olla kertaluonteista tai pidempi aikaista. Vapaaehtoiset saavat tukea ja koulutusta tehtäväänsä. Verkkopalvelun kautta voi myös ilmoittaa avun tarpeestaan anonyymisti.

Myös perheen ja ystävien parissa, töissä, opiskelussa sekä harrastuksissa ja muutoin vapaa-ajalla on hienoa ottaa lahjat käyttöön Jumalan kunniaksi, lähimmäisten parhaaksi ja itsellekin iloksi.


Kristiina%20Turkki_web_Iisalmen%20seurak 

Kristiina Turkki
pastori
Iisalmen seurakunta