Seurakuntavaalit ovat takanapäin. Seurakuntien kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen jäsenet on valittu. Lehdistössä seurakuntavaaleihin kiinnitettiin mukavasti huomiota. Äänestysaktiivisuuden lasku, etenkin nuorten keskuudessa oli merkittävä ja myös huolestuttava uutinen. Seurakunnan asiat eivät kiinnosta kaikki seurakunnan jäseniä. Myös tasa-arvoinen avioliittolaki oli vaalien teemoja, vaikka paikallistasolla sen asiallinen merkitys on vähäinen. Kyseisen lain suhteen suurimmat päätökset tehdään eduskunnassa ja kirkolliskokouksessa. Paikallisseurakunnassa toimitaan niiden tekeminen päätösten mukaan.
 
Ovat molemmat uutiset maailmanlopun merkkejä, joita tänään tuomiosunnuntaina pohditaan? Tämän päivän evankeliumissa ihmiset asetetaan kahteen ryhmään Jeesuksen takaisin tulon yhteydessä. Jumalan tahdon mukaan ja johdatuksen alaisuudessa eläneet ihmiset pelastuvat ja pääsevät Taivaaseen. Jumalan kieltäneet ja erossa Jumalasta eläneet tuomitaan kadotukseen, ikuiseen eroon Jumalasta. Tulevaisuutemme voi siis todella hyvä tai karmeista karmein.
 
Vaalien merkityksestä lopunajan suhteen on vaikea arvioida. Tärkeää on muistaa, että elämme joka päivä maailmanlopun odotuksen aikaa. Jumala yksin sen tietää, milloin se saapuu. Jeesus kehottaa olemaan valmiina sen tulemisen suhteen. Mielestäni tämä on lohdullinen näkökulma meille.
 
Hereillä oleminen on valppautta ja valmiutta. Tiedostamme, mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Voimme siihen myös valmistautua. Jeesuksen opetuksissa annetaan valmistautumiseen ohje ja lääke. Jumalan armosta voimme päästä osalliseksi jo tässä elämässä. Sama armo kantaa meidät myös Taivaankotiin asti. Jeesuksen sovitustyö ristillä on tämän kaiken perusta. Meiltä ei vaadita muuta kuin nöyryyttä, oman rajallisuuden ja syntisyyden tunnustamista. Anteeksiannossa Jumala ottaa meidät omakseen. Olemme pelastuksen perillisiä.
 
Jumala kantaa meitä ja toimii meidän parhaaksemme tänään. Seurakunnan tehtävä on viedä tätä sanomaa eteenpäin. Seurakunta ei ole lopultakaan maailmanlopun merkki vaan pikemminkin tieviitta hyvään elämään. Sen vuoksi seurakuntavaaleja pidetään, että seurakunnan toiminta säilyisi elävänä ja uudistuisi. Vaalien kautta voimme vaikuttaa seurakunnan toimintaan ja sitä kautta voimme olla rakentamista kestävää huomista. Ehkä se johtaa osaltaan myös siihen, että aikojen lopulla Pietarin ohi Taivaaseen kulkijoita olisi ruuhkaksi asti.
 
Janne%20Bovellan_web_Iisalmen%20seurakun
 
Janne Bovellan
kirkkoherra
Iisalmen seurakunta