Kuinka monella lapsella on oma huone kotona? Uskoisin, että monessa perheessä lapsilla sellainen on. Varallisuuden kasvu ja lapsimäärän alentuminen ovat mahdollistaneet sen. Muutos on suuri viimeisten vuosikymmenten aikana. Sotien jälkeen samassa huoneessa saattoi asua 5-7 henkilöä. Ahtaudesta huolimatta ihmiset tulivat toimeen keskenään.

Tämän sunnuntain evankeliumissa Jeesus opetti Jerusalemin temppelissä kuulijoitaan Jumalan tahdosta. Juutalaiset eivät uskoneet Jeesusta, koska he pitivät häntä oppimattomana miehenä.

Temppeli oli juutalaisille Jumalan huone, jossa Jumalaa palveltiin. Kristilliselle seurakunnalle kirkko on Jumalan huone, jossa kohtaamme Jumalan sanassa, rukouksessa, virsissä ja ehtoollisessa. Voimme palvella, kiittää, rukoilla ja kuunnella häntä.

Kuinka usein käymme Jumalan huoneessa? Menneen vuoden tilastoja en ole koonnut, mutta viimeisten vuosien aikana se on ollut noin 20 000 kävijää vuodessa. Sen perusteella voimme päätellä, jokainen seurakuntalainen käy kirkossa keskimäärin kerran vuodessa. Todellisuudessa kirkossa kävijöitä on vähemmän, koska osa kirkkovieraista käy kirkossa useammin kuin kerran vuodessa. Myös ulkopaikkakuntalaiset vierailevat Iisalmen kirkoissa.

Seurakunnan tehtävä on kutsua meitä Jumalan huoneeseen palvelemaan Taivaallista Isäämme. Sen vuoksi kirkonkellot soivat tänäänkin. Kutsun taustalla on Jumala. Hän haluaa elää meidän kanssamme. Hän antaa meille elämän pohjan ja tavoitteen. Kirkkojen kellojen äänen kuulemme, mutta usein emme reagoi siihen sen enempää. Haluamme elää omassa talossamme ja huoneessamme ovet ja verhot kiinni. Elämä on hallinnassamme. Käsittämättömiä ulkopuolisia emme tarvitse elämäämme mukaan.

Näitä ihmisiä ja kaikkia meitä varten Jumalan huone on olemassa. Omien ovien ja verhojen takana olemisesta meidän tulee päästä irti. Vaikeaa se ei ole. Voimme sen aloittaa itsestämme. Avataan sydämemme huoneen ovet ja ikkunoiden sälekaihtimet Jumalalle. Seurataan kirkonkellojen kutsua ja avataan kotikirkon ovet. Kuunnellaan, mitä Jumala haluaa meille sanoa ja puhua siellä. Otetaan vastaan, mitä hän meille lahjoittaa: uskon, pelastuksen osallisuuden ja voimia lähimmäisen rakastamiseen. Jumalan huoneeseen voimme palata uudestaan. Viikoittain Jumalan huoneessa, kirkossa Jumala vahvistaa meitä elämään kanssaan ja yhdessä toisten ihmisten kanssa.

Janne%20Bovellan_web_Iisalmen%20seurakun

Janne Bovellan

Kirkkoherra

Iisalmen seurakunta