Tämän pyhän 10.8. kirkkovuoden aiheena on ”totuus ja harha”. Lomien jälkeen on aika palailla aloittamaan uutta työkautta työpöydän ääreen ja levänneenä voikin miettiä, mitkä asiat voisi hoitaa jatkossa viisaammin.

Monilla työpaikoilla setvitään pitkittyneitä sisäilmaongelmia – pitkittyneet flunssat, kuumeilu ja äänen käheys vaivaavat useita työntekijöitä. Kiinteistöjä hoidetaan ja huolletaan mallikkaasti ja välttämättömiksi todetut remontit tilanteen korjaamiseksi tehdään. Miksi sitten oireilu ja tyytymättömyys jatkuvat, vaikka kaikki mahdollinen on jo tehty?

Sisäilmaongelmat voivat pahimmillaan kärjistyä, ja tilan käyttäjien huoli ja tunnelmien kiristyminen saattavat yllättää tilannetta hoitavat asiantuntijat. Työpaikoilla tulisikin miettiä, miten viestitään terveysriskejä sisältävistä asioista oikealla tavalla, miten rakennetaan rapautunutta luottamusta ja uskottavuutta ja mikä avuksi, kun vastassa on vihamielinen kuulijakunta.

Erityisesti hankalammissa ja epäselvemmissä ongelmatilanteissa tarvitaan monen ammattiryhmän työpanosta ja osaamista sekä kokonaisnäkemyksen muodostamista sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Monilla työpaikoilla onkin perustettu sisäilmatyöryhmiä, jossa ovat edustettuina asiantuntijat, työterveyshuolto, kiinteistön omistaja, kiinteistöhuolto, työsuojelu ja erityisesti tilan käyttäjät. Työterveyshuollon ammattilaiset voivat henkilökunnan oireiden perusteella päätellä paljonkin mahdollisesta oireiden aiheuttajasta.

Tilojen käyttäjien tyytyväisyys ei välttämättä lisäänny, vaikka tila olisi kuinka hyvin korjattu – tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta tilan käyttäjien kanssa, eri vaiheista tiedottamista ja yhteistä pohdintaa. Yhteistyö vahvistaa luottamusta ja huolestuneisuus on vähäisempää, jos ihminen kokee voivansa itse vaikuttaa tilanteeseen. Erityisesti sisäilmaongelmia ratkaistaessa totuus ei ole yksiselitteinen asia, harhan valtaankin voi joutua, mutta viisaalla viestinnällä ja yhteistoiminnalla voi ennaltaehkäistä ongelmien kärjistymistä.

Katariina%20Bergbacka_web_Yl%C3%A4-Savon

Katariina Bergbacka
hallintojohtaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä