Yrjö Soini (1896 – 1975) eli Agapetus oli suomalainen kirjailija, joka kuvasi humoristisesti viime vuosisadan alun suomalaista kaupunkielämää. Yksi hänen tunnetuimpia teoksiaan on Asessorin naishuolet, josta on myös tehty kaksi elokuvaversiota. Tarinassa hajamielinen asessori Alfred Haaravirta etsii uutta kotiapulaista, jota ilman hän ei oikein tule toimeen. Tästä asetelmasta syntyy monenlaisia kommelluksia ja vispilänkauppoja.

Asessor tarkoittaa latinan kielessä vieressä istuvaa, ja se oli muinaisessa Rooman valtakunnassa apuvirkamiehen titteli. Nykyisin asessorinimike on harvinainen, mutta luterilaisessa kirkossa on edelleen olemassa lakimiesasessorin ja pappisasessorin virat. Molemmat ovat hiippakunnan hallintoa hoitavan tuomiokapitulin virkamiehiä ja kollegion jäseniä. Pappisasessorin virka on sivutoiminen.

Pappisasessori valitaan vaalilla, jossa äänivaltaa käyttävät hiippakunnan papit. Toimikausi on kolmevuotinen. Asessorit hoitavat muiden tuomiokapitulin jäsenten kanssa hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa sekä käsittelevät muita hiippakuntahallintoon liittyviä asioita.

Pappisasessorit toimittavat piispantarkastuksissa seurakuntien talouden, hallinnon ja toiminnan tarkastukset ennen piispan vierailua, opettavat pappiskokelaita ennen pappisvihkimystä ja valmistelevat tuomiokapitulin istunnoissa käsiteltäviä asioita. Näitä ovat mm. kirkkoherran vaalin vaaliehdotukset, pappien sivutoimiluvat, seurakuntien rakennusavustukset ja harkinnanvaraiset toimita-avustukset, hautausmaan perustamiset ja tuomiokapitulin virkojen täyttöä koskevat asiat.

Minulle on aprillipäivästä lähtien avautunut aivan uusi maailma, joka on ilman naishuoliakin vähintään yhtä mielenkiintoinen ja jännittävä kuin Agapetuksen sankarilla. Seurakuntien elämä Itä-Suomessa sisältää paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita niin seurakuntien päättäjien kuin tuomiokapitulin virkamiesten ihmeteltäväksi.

Olli%20Kortelainen_web_Varpaisj%C3%A4rve

Olli Kortelainen
Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherra ja pappisasessori